ویزای تحصیلی استرالیا پویندگان دانش ملل پارسه متخصص
پویندگان دانش ملل پارسه

ویزای تحصیلی استرالیا

متخصص در امر
آغاز موفقیت
با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بخش انگلیسی سایت پویندگان دانش ملل پارسه
88379640 21 (98+)
  • ویزای تحصیلی استرالیاتحصیل در مدارس استرالیا
  • تحصیل در استرالیا
  • اقامت تحصیلی استرالیا
  • ادامه تحصیل در استرالیا
  • تحصیل در مدارس استرالیا

ویزای مدارس استرالیا

ویزای مدارس استرالیا(زیرگروه 500)

بواسطه ویزای مدارس استرالیا شما می توانید در استرالیا مشغول به تحصیل در مدارس تمام وقت شوید.

شرایط مورد نیاز:

شما در صورتی می توانید جهت ویزای مدارس استرالیا اقدام کنید که:
•بالا ی12 سال باشید
•در مدرسه راهنمایی ثبت نام کرده باشید
•در برنامه معاوضه دانش آموزی یک مدرسه راهنمایی شرکت کرده باشید
در برخی موارد اگر در مدرسه ابتدایی هم ثبت نام کرده باشید میتوانید جهت ویزای مدارس استرالیا اقدام کنید.

با داشتن ویزای مدارس استرالیا شما می توانید تا پایان دوره خود در استرالیا بمانید.
بواسطه ویزای مدارس استرالیا شما می توانید به دفعات به استرالیا عزیمت کنید.
اعضاء خانواده شما که همراه شما در استرالیا هستند تنها تا زمانی می توانند در استرالیا بمانند که شما در استرالیا باشید.

بواسطه ویزای مدارس استرالیا:

• شما می توانید در استرالیا تحصیل کنید
• اعضاء خانواده شما در صورت داشتن شرایط می توانند شما را در استرالیا همراهی کنند
• قیم شما می تواند تا 3 ماه در استرالیا مشغول به تحصیل شود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

ویزای مدارس استرالیا